Aktuality Kalendář akcí

O skvělé partě ART LISSA


Lukáš Sommer
Lissa Classica Team
Spolek Art Lissa založil hudební skladatel, dirigent a kytarista Lukáš Sommer se svými přáteli na podporu koncertů a dalších kulturních akcí v Lysé nad Labem i v přilehlém světě. Od roku 2021 spolek pořádá Polabský festival klasické hudby Lissa Classica. V roce 2023 se za podpory měst a Středočeského kraje festival rozšířil i do Čelákovic, Milovic a Přerova nad Labem. Art Lissa vděčí za pomoc četným spolupracovníkům, bez jejichž nápadů, ochoty a úsilí by se Lysá nad Labem nestala vždy alespoň na pár dní v roce centrem kulturního dění v regionu.